Novinky
Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Třetí mysl. Jiří Kovanda a (ne)možnost spolupráce Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Americká grafika tří století Kunsthalle Praha hledá do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici Registrář. Kunsthalle Praha hledá do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici Správce stálé sbírky. Kurátorkou Kunsthalle Praha se stala Christelle Havranek. Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj, kterou můžete navštívit od 14. 9. v paláci Kinských. Hledáme rodilého mluvčího angličtiny pro externí spolupráci na česko-anglických překladech. Nadace The Pudil Family Foundation zapůjčila díla Toyen a Štyrského do stálé sbírky Národní galerie. Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Cranach ze všech stran. Výstava bohatá na doprovodný program bude probíhat do 22. 1. 2017 ve Šternberském paláci. Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu „Císař Karel IV 1316-2016.“ Výstava bude probíhat od 15. 5. 2016 ve Valdštejnské jízdárně. Nadace The Pudil Family Foundation zapůjčila tři surrealistické obrazy ze své sbírky na výstavu v Alšově Jihočeské galerii. „Prostředků, které stát směřuje do výtvarného umění, je zoufale málo,“ říká Petr Pudil v rozhovoru pro radio Zet. Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Aj Wej-Wej v Národní Galerii v Praze. Výstavu můžete navštívit denně mimo pondělí ve Veletržním paláci.

Svět mistra Petra Brandla online

K 350. výročí narození nejvýznamnějšího českého barokního umělce Petra Brandla připravila Národní galerie kompletní online databázi jeho díla a dvě rozsáhlé publikace. V databázi můžeme najít Brandlův životopis, veškeré dochované archivní dokumenty a bibliografii. Součástí katalogu děl jsou informace o provenienci, technické údaje, rentgenové snímky a restaurátorské zprávy.

Gerhard Richter

V rámci Česko-německého kulturního jara 2017 na Vás čeká retrospektiva všestranného malíře Gerharda Richtera, jednoho z nejvýznamnějších žijících umělců. Bude představeno více jak sedmdesát děl z jeho šedesátileté výtvarné dráhy, včetně jeho ikonických fotorealistických maleb. V Richterově tvorbě můžeme sledovat široké spektrum historických vlivů; od realismu a impresionismu, přes pop art a konceptuální umění až po abstraktní expresionismus.

Aj Wej-Wej a Edmund de Waal oživili keramiku a nechali ji promluvit

Spojení umělců, hrnčířů a teoretiků keramické tvorby Aj Wej-Weje a Edmunda de Waala oživuje podhodnocený materiál považovaný jen za jedno z odvětví uměleckořemeslné tvorby. Dvojice umělců ztvárnila Otisky vědění. Řeč keramiky pomocí reprezentativního výběru z jejich tvorby a vystavila je vedle předmětů, ze kterých čerpali inspiraci.

Olafur Eliasson umožnil návštěvníkům Národní galerie společně tvořit lampy

Umělecká dílna dánsko-islandského umělce Olafura Eliassona vytváří dynamický prostor, ve kterém se můžeme zapojit do komunity sdíleným učením a výrobou lamp. Zelené světlo má představovat metaforický symbol pro uprchlíky a migranty, kteří hledají nadějnější a lepší život.

Aj Wej-Wej nalodil uprchlíky i s jejich pozůstalostmi do Národní galerie

Čínský konceptuální umělec, aktivista a disident Aj Wej-Wej svou monumentální instalací Zákon cesty konfrontuje návštěvníky Veletržního paláce s kritickou situací milionů uprchlíků, která rozděluje naši moderní společnost na „my“ a „oni“.

Henri Chopin a Ladislav Novák jako průkopníci zvukové poezie

Pátá řada Poetry Passage nachází paralely mezi zvukovým básníkem a performerem Henrim Chopinem a českým vizuálním umělcem a básníkem Ladislavem Novákem, kteří se ve skutečnosti znali a příležitostně spolu pracovali. Na výstavě si můžeme mimo jiné prohlédnout Chopinovi experimenty s psacím strojem a fotokoláže věnované jeho příteli Novákovi.

Když zavřu okno, neslyším hluk ulice

Čerstvá absolventka Akademie výtvarných umění v Praze Pavla Dundálková připravila v prezidentském salonku Veletržního paláce mnohovrstevnatou instalaci reflektující naši dnešní komplikovanou společenskou a politickou situaci. Skrze instalaci, koláž, keramické objekty a video komentuje současné i minulé tendence unikat do imaginárních světů.

Kde město končí a galerie začíná

Epos 257 pomocí Retroreflexe zkoumá přechodný stav mezi dvěma světy – institucí a zbytkem města, které se nám otevírá skrze velké okno korza Veletržního paláce. Právě okno zrcadlí městskou ulici jako zdánlivě stejný svět, teprve však vstupem do prostoru můžeme přehodnotit, co doopravdy vidíme.

Keiiči Tahara zachytil bouřlivý tanec ve hře světla

Japonský fotograf Keiiči Tahara ve svém cyklu Fotosyntéza 1978‒1980 složeném z velkoformátových černobílých fotografií zkoumá vztah fyzikálního světla a těla tanečníka Mina Tanaky. Fotograf se snažil pozorovat, jak se tanečníkovo tělo přizpůsobuje vnějším podmětům; neboli jak obnažené lidské tělo s nervovými zakončeními vstupuje do světla.

Magdalena Jetelová se dotýká naší nejisté doby

Magdalena Jetelová svou unikátní sochařskou, až architektonickou výstavou nazvanou Dotek doby reaguje na prostor Malé dvorany Veletržního paláce a nechává nás zkoumat vztah nejistoty a jistoty, nebezpečí a bezpečí. Lesklá simulace vrstevnic doplněná laserovými paprsky se pomocí zrcadel vpíjí do architektury, která se souběžně stává součástí uměleckého díla.