Novinky
Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Třetí mysl. Jiří Kovanda a (ne)možnost spolupráce Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Americká grafika tří století Kunsthalle Praha hledá do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici Registrář. Kunsthalle Praha hledá do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici Správce stálé sbírky. Kurátorkou Kunsthalle Praha se stala Christelle Havranek. Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj, kterou můžete navštívit od 14. 9. v paláci Kinských. Hledáme rodilého mluvčího angličtiny pro externí spolupráci na česko-anglických překladech. Nadace The Pudil Family Foundation zapůjčila díla Toyen a Štyrského do stálé sbírky Národní galerie. Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Cranach ze všech stran. Výstava bohatá na doprovodný program bude probíhat do 22. 1. 2017 ve Šternberském paláci. Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu „Císař Karel IV 1316-2016.“ Výstava bude probíhat od 15. 5. 2016 ve Valdštejnské jízdárně. Nadace The Pudil Family Foundation zapůjčila tři surrealistické obrazy ze své sbírky na výstavu v Alšově Jihočeské galerii. „Prostředků, které stát směřuje do výtvarného umění, je zoufale málo,“ říká Petr Pudil v rozhovoru pro radio Zet. Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Aj Wej-Wej v Národní Galerii v Praze. Výstavu můžete navštívit denně mimo pondělí ve Veletržním paláci.

Edice České umění

Pilířem edukativní činnosti Nadace je podpora badatelské kunsthistorické práce v oblasti českého výtvarného umění 20. století a přiblížení výstupů těchto prací veřejnosti. Jednou z forem této podpory je vydávání edice knih pod názvem „České umění“.

České umění“ je knižní ediční řada, v jejímž rámci vzniknou monografie zaměřené na život, dílo a odkaz českých umělců. Přáním ediční řady je zpřístupnit formou reprezentativní monografie široké veřejnosti především ty české umělce, kteří dosud v naší knižní produkci nejsou adekvátním způsobem zastoupeni. Zároveň také ty z umělců, kterým se čeští historici umění již věnovali, ale tyto tituly jsou již dlouhodobě v knižní nabídce nedostupné.

Autoři monografií v rámci edice jsou historici umění působící u nás i v 
zahraničí, se stálými či emeritními vazbami na renomované vědecké instituce. Ediční řada je určena široké, nejen odborné, veřejnosti. Edice klade důraz na pramenný materiál a jeho využití. Zároveň také na zasazení umělce do širšího kontextu a přiblížení ho tak většímu spektru čtenářů.  Předpokládá práci s ego dokumenty, odbornou literaturou a dobovým tiskem v příslušných archivech a dalších paměťových institucích.  Přiblíží tak umělce čtenáři v dalších rozměrech a často nových úhlech pohledu, které vycházejí nejen z nových badatelských možností, ale také z aktualizace stávajících informací, které o jeho osobě a díle máme.

V současné době mají naši podporu vznikající monografie těchto umělců -  Vincenc Beneš, Oldřich Blažíček, Emil Filla, Vojtěch Hynais, Antonín Chittussi, František Janoušek, Jiří John, Jiří Kars, Mikuláš Medek, Grigorij Musatov, Karel Souček, Václav Radimský a Václav Zykmund. Projekt vzniká v úzké spolupráci s nakladatelstvím Academia a Galerií KODL.


Součástí monografií, které vzniknou v rámci ediční řady, bude soupis či výběrový soupis díla umělce. Majitelé děl umělců, kteří jsou v rámci tohoto projektu podpořeni, mohou své obrazy přihlásit ke zmíněnému soupisu prostřednictvím emailové adresy soupisydila@galeriekodl.cz. Získají tím příležitost k možnému zařazení díla do samotné monografie.