Novinky
Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Třetí mysl. Jiří Kovanda a (ne)možnost spolupráce Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Americká grafika tří století Kunsthalle Praha hledá do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici Registrář. Kunsthalle Praha hledá do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici Správce stálé sbírky. Kurátorkou Kunsthalle Praha se stala Christelle Havranek. Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj, kterou můžete navštívit od 14. 9. v paláci Kinských. Hledáme rodilého mluvčího angličtiny pro externí spolupráci na česko-anglických překladech. Nadace The Pudil Family Foundation zapůjčila díla Toyen a Štyrského do stálé sbírky Národní galerie. Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Cranach ze všech stran. Výstava bohatá na doprovodný program bude probíhat do 22. 1. 2017 ve Šternberském paláci. Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu „Císař Karel IV 1316-2016.“ Výstava bude probíhat od 15. 5. 2016 ve Valdštejnské jízdárně. Nadace The Pudil Family Foundation zapůjčila tři surrealistické obrazy ze své sbírky na výstavu v Alšově Jihočeské galerii. „Prostředků, které stát směřuje do výtvarného umění, je zoufale málo,“ říká Petr Pudil v rozhovoru pro radio Zet. Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Aj Wej-Wej v Národní Galerii v Praze. Výstavu můžete navštívit denně mimo pondělí ve Veletržním paláci.

Kunsthalle Praha
Živý a inspirativní prostor
pro milovníky umění
i pro návštěvníky,
kteří svoji cestu k umění
teprve začínají objevovat.

Vize zakladatelů

Chceme vybudovat v Praze muzeum umění se silným dramaturgickým a edukativním programem. Instituci, která 
bude orientována na návštěvníka a pracovat na mezinárodní úrovni.

Kunsthalle Praha je nové centrum moderního a současného umění, které vzniká v budově bývalé Zengerovy měnírny na pražském Klárově. Své dveře návštěvníkům otevře po dokončení rekonstrukce budovy v roce 2020. 

Termín Kunsthalle obecně vyjadřuje uměleckou instituci, která svůj program zakládá na dočasných výstavách. Naším cílem je vybudovat v Praze otevřenou a přátelskou kulturní organizaci pracující na mezinárodní úrovni. Prostor pro umění 20. a 21. století se silným dramaturgickým a edukativním programem orientovaným na návštěvníky z řad odborníků, i takové, kteří svou cestu k umění teprve objevují.

Kunsthalle Praha je soukromá nezisková organizace založená nadací The Pudil Family Foundation. Svým názvem navazuje Kunsthalle Praha na tradici výstavních prostorů specifických pro země střední a severní Evropy. Program se soustředí na pořádání dočasných výstav, na výzkum v oblasti moderního a současného umění a na inovativní přístupy ve výstavní činnosti.

Kunsthalle Praha chce být přirozenou součástí sociálně a kulturně různorodé společnosti, a proto své aktivity zaměřuje na širokou veřejnost – laickou i odbornou – všech věkových kategorií.

Toyen - Sen, 1937, olej na plátně, 81 x 100 cm
Toyen - Sen, 1937, olej na plátně, 81 x 100 cm
Zdeněk Sýkora - Čtverečková struktura, 1963, olej na plátně, 
136 x 100 cm
Zdeněk Sýkora - Čtverečková struktura, 1963, olej na plátně, 136 x 100 cm

Program

Program Kunsthalle Praha se zaměřuje na etablované i začínající umělce a umělkyně regionu střední Evropy. Nedílnou součást programu představuje výzkum uměleckých směrů a období, které jsou méně známé, nebo které nebyly v České republice doposud dostatečně prezentované.

Kunsthalle Praha si klade za cíl propojovat:

  • minulost a současnost – konfrontovat moderní umění se současným, poukazovat na to, jak dnešní umění rozvíjí a reinterpretuje umění minulosti
  • lokální a mezinárodní scénu – umožňovat umělecká objevování a setkávání, posilovat vazby, podporovat výměny, vytvářet partnerství s jednotlivci i institucemi sousedních zemí
  • soukromé sběratele a veřejné umělecké instituce – zabývat se samotnými přístupy k vytváření sbírek, jak v institucích, tak i u jednotlivých sběratelů. Představovat soukromé sbírky, které nejsou veřejnosti vždy přístupné, a sdělovat jejich příběhy.

Na výstavní program naváže pestrá nabídka doprovodných aktivit a kulturních událostí. Návštěvníci výstav se budou moci setkávat v kavárně, studovat v knihovně a navštěvovat výtvarné a edukativní programy. Kunsthalle Praha bude prostorem pro dialog, objevování a inspiraci; místem pro všechny, kteří si chtějí rozšiřovat znalosti, tříbit své dojmy, prohlubovat své zážitky z umělecké tvorby a být ve středu současného kulturního dění.

Gregor Hildebrandt - Stay with Me I Need Support, 2016, kombinovaná technika na plátně, 220 x 164,5 x 4 cm
Gregor Hildebrandt - Stay with Me I Need Support, 2016, kombinovaná technika na plátně, 220 x 164,5 x 4 cm

Sbírka Kunsthalle Praha

Kunsthalle Praha postupně buduje reprezentativní sbírku mapující české výtvarné umění od raných okamžiků
20. století až do současnosti.

Naše sbírka se skládá z vlastních a dlouhodobě zapůjčených uměleckých děl. Je obohacena o mnoho děl světových autorů, které kontextuálně doplňují hlavní osu sbírky českého umění. 

Stálá sbírka bude sloužit jako jeden ze zdrojů pro krátkodobé výstavy, badatelskou činnost a edukativní aktivity Kunsthalle Praha. 

Adriena Šimotová - Bílá noc, 1971, akryl a tempera na sololitu, 171 x 172 cm
Adriena Šimotová - Bílá noc, 1971, akryl a tempera na sololitu, 171 x 172 cm

Lokalita a budova

Nadace The Pudil Family Foundation připravuje pro Kunsthalle Praha rekonstrukci budovy na rohu 
ulic Pod Bruskou a U Bruských kasáren. 

Budova bývalé Zengerovy transformační stanice se nachází v samotném centru Prahy v oblasti Klárova, Malé Strany a Hradčan. Technologie transformační stanice byla v uplynulých letech relokována do menšího prostoru v suterénu budovy a původní technologická funkce budovy tak zanikla.

Rekonstrukci budovy povedeme s cílem dosáhnout citlivé konverze budovy na špičkový moderní galerijní prostor s veřejnou funkcí pro obyvatele hlavního města a jeho návštěvníky. 

Postupně skládáme tým architektů, projektantů a designerů, kteří připravují projekt rekonstrukce. Hlavním architektem projektu je kancelář Schindler Seko Architects.

Budova bývalé Zengerovy transformační stanice
Budova bývalé Zengerovy transformační stanice

Adresa