Edice České umění

Pilířem edukativní činnosti Nadace je podpora badatelské kunsthistorické práce v oblasti českého výtvarného umění 20. století a přiblížení výstupů těchto prací veřejnosti. Jednou z forem této podpory je vydávání edice knih pod názvem „České umění“.

České umění“ je knižní ediční řada, v jejímž rámci vzniknou monografie zaměřené na život, dílo a odkaz českých umělců. Přáním ediční řady je zpřístupnit formou reprezentativní monografie široké veřejnosti především ty české umělce, kteří dosud v naší knižní produkci nejsou adekvátním způsobem zastoupeni. Zároveň také ty z umělců, kterým se čeští historici umění již věnovali, ale tyto tituly jsou již dlouhodobě v knižní nabídce nedostupné.

Autoři monografií v rámci edice jsou historici umění působící u nás i v 
zahraničí, se stálými či emeritními vazbami na renomované vědecké instituce. Ediční řada je určena široké, nejen odborné, veřejnosti. Edice klade důraz na pramenný materiál a jeho využití. Zároveň také na zasazení umělce do širšího kontextu a přiblížení ho tak většímu spektru čtenářů.  Předpokládá práci s ego dokumenty, odbornou literaturou a dobovým tiskem v příslušných archivech a dalších paměťových institucích.  Přiblíží tak umělce čtenáři v dalších rozměrech a často nových úhlech pohledu, které vycházejí nejen z nových badatelských možností, ale také z aktualizace stávajících informací, které o jeho osobě a díle máme.

V současné době mají naši podporu vznikající monografie těchto umělců -  Vincenc Beneš, Oldřich Blažíček, Emil Filla, Vojtěch Hynais, Antonín Chittussi, František Janoušek, Jiří John, Jiří Kars, Mikuláš Medek, Grigorij Musatov, Karel Souček, Václav Radimský a Václav Zykmund. Projekt vzniká v úzké spolupráci s nakladatelstvím Academia a Galerií KODL.


Součástí monografií, které vzniknou v rámci ediční řady, bude soupis či výběrový soupis díla umělce. Majitelé děl umělců, kteří jsou v rámci tohoto projektu podpořeni, mohou své obrazy přihlásit ke zmíněnému soupisu prostřednictvím emailové adresy soupisydila@galeriekodl.cz. Získají tím příležitost k možnému zařazení díla do samotné monografie.