Kunsthalle Praha
Živý a inspirativní prostor
pro milovníky umění
i pro návštěvníky,
kteří svoji cestu k umění
teprve začínají objevovat.

Vize zakladatelů

Chceme vybudovat v Praze muzeum umění se silným dramaturgickým a edukativním programem. Instituci, která 
bude orientována na návštěvníka a pracovat na mezinárodní úrovni.

Kunsthalle Praha je nové centrum moderního a současného umění, které vzniká v budově bývalé Zengerovy měnírny na pražském Klárově. Své dveře návštěvníkům otevře po dokončení rekonstrukce budovy v roce 2021. 

Termín Kunsthalle obecně vyjadřuje uměleckou instituci, která svůj program zakládá na dočasných výstavách. Naším cílem je vybudovat v Praze otevřenou a přátelskou kulturní organizaci pracující na mezinárodní úrovni. Prostor pro umění 20. a 21. století se silným dramaturgickým a edukativním programem orientovaným na návštěvníky z řad odborníků, i takové, kteří svou cestu k umění teprve objevují.

Kunsthalle Praha je soukromá nezisková organizace založená nadací The Pudil Family Foundation. Svým názvem navazuje Kunsthalle Praha na tradici výstavních prostorů specifických pro země střední a severní Evropy. Program se soustředí na pořádání dočasných výstav, na výzkum v oblasti moderního a současného umění a na inovativní přístupy ve výstavní činnosti.

Kunsthalle Praha chce být přirozenou součástí sociálně a kulturně různorodé společnosti, a proto své aktivity zaměřuje na širokou veřejnost – laickou i odbornou – všech věkových kategorií.

Toyen - Sen, 1937, olej na plátně, 81 x 100 cm
Toyen - Sen, 1937, olej na plátně, 81 x 100 cm
Zdeněk Sýkora - Čtverečková struktura, 1963, olej na plátně, 
136 x 100 cm
Zdeněk Sýkora - Čtverečková struktura, 1963, olej na plátně, 136 x 100 cm

Program

Program Kunsthalle Praha se zaměřuje na etablované i začínající umělce a umělkyně regionu střední Evropy. Nedílnou součást programu představuje výzkum uměleckých směrů a období, které jsou méně známé, nebo které nebyly v České republice doposud dostatečně prezentované.

Kunsthalle Praha si klade za cíl propojovat:

  • minulost a současnost – konfrontovat moderní umění se současným, poukazovat na to, jak dnešní umění rozvíjí a reinterpretuje umění minulosti
  • lokální a mezinárodní scénu – umožňovat umělecká objevování a setkávání, posilovat vazby, podporovat výměny, vytvářet partnerství s jednotlivci i institucemi sousedních zemí
  • soukromé sběratele a veřejné umělecké instituce – zabývat se samotnými přístupy k vytváření sbírek, jak v institucích, tak i u jednotlivých sběratelů. Představovat soukromé sbírky, které nejsou veřejnosti vždy přístupné, a sdělovat jejich příběhy.

Na výstavní program naváže pestrá nabídka doprovodných aktivit a kulturních událostí. Návštěvníci výstav se budou moci setkávat v kavárně, studovat v knihovně a navštěvovat výtvarné a edukativní programy. Kunsthalle Praha bude prostorem pro dialog, objevování a inspiraci; místem pro všechny, kteří si chtějí rozšiřovat znalosti, tříbit své dojmy, prohlubovat své zážitky z umělecké tvorby a být ve středu současného kulturního dění.

Adriena Šimotová - Bílá noc, 1971, akryl a tempera na sololitu, 171 x 172 cm
Adriena Šimotová - Bílá noc, 1971, akryl a tempera na sololitu, 171 x 172 cm
Pol Bury - Ponctuation, 1959, malovaný a perforovaný sololit a kov, elektromotor, Ø 70 cm
Pol Bury - Ponctuation, 1959, malovaný a perforovaný sololit a kov, elektromotor, Ø 70 cm

Sbírka Kunsthalle Praha

Kunsthalle Praha postupně buduje reprezentativní sbírku mapující české výtvarné umění od raných okamžiků
20. století až do současnosti.

Naše sbírka se skládá z vlastních a dlouhodobě zapůjčených uměleckých děl. Je obohacena o mnoho děl světových autorů, které kontextuálně doplňují hlavní osu sbírky českého umění. 

Stálá sbírka bude sloužit jako jeden ze zdrojů pro krátkodobé výstavy, badatelskou činnost a edukativní aktivity Kunsthalle Praha. 

Max Ernst - Facilité, 1923-1924, olej na plátně, 65 x 54 cm
Max Ernst - Facilité, 1923-1924, olej na plátně, 65 x 54 cm

Lokalita a budova

Nadace The Pudil Family Foundation připravuje pro Kunsthalle Praha rekonstrukci budovy na rohu 
ulic Pod Bruskou a U Bruských kasáren. 

Budova bývalé Zengerovy transformační stanice se nachází v samotném centru Prahy v oblasti Klárova, Malé Strany a Hradčan. Technologie transformační stanice byla v uplynulých letech relokována do menšího prostoru v suterénu budovy a původní technologická funkce budovy tak zanikla.

Rekonstrukci budovy povedeme s cílem dosáhnout citlivé konverze budovy na špičkový moderní galerijní prostor s veřejnou funkcí pro obyvatele hlavního města a jeho návštěvníky. 

Postupně skládáme tým architektů, projektantů a designerů, kteří připravují projekt rekonstrukce. Hlavním architektem projektu je kancelář Schindler Seko Architects.

Budova bývalé Zengerovy transformační stanice
Budova bývalé Zengerovy transformační stanice

Adresa