Umělecká sbírka nadace

Sbírka nadace je dlouhodobě zapůjčena Kunsthalle Praha. Prohlédněte si umělecká díla online na webu instituce.

Postupně budujeme reprezentativní sbírku umění mapující české výtvarné umění od raných okamžiků 20. století až do současnosti. Je pro nás stále fascinující pozorovat na uměleckých dílech odraz naděje a sklíčenosti dvacátého století, zápasy o svobodu, nové myšlení, hledání identity společnosti i jednotlivce. 

Česká moderna má významný přínos pro evropské výtvarné umění, má svoji nezpochybnitelnou kvalitu, celosvětově uznané autory i ty dosud příliš neobjevené.

Naše sbírka je doplněna mnoha díly světových autorů, které kontextuálně doplňují hlavní osu sbírky českého umění. Celá sbírka je dlouhodobě zapůjčena Kunsthalle Praha.

Emil Filla - „Hlava muže s dýmkou“
olej a písky na dřevě, 1915, 39 x 29 cm

Obraz čelního představitele českého kubismu pochází z období Fillovy vrcholné tvorby během
jeho pobytu v Rotterdamu. Autor experimentoval
s analytickým rozkladem reality do strukturovaně členěných kubistických ploch, aby dosáhnul naprosto svébytného, nadčasového a zcela plastického výrazu, jež je akcentován pečlivě cizelovaným koloritem.
Dílo bylo mnohokráte reprodukováno a vystavováno.

Max Ernst - „Facilité“
olej na plátně, 1923–4, 65 x 54 cm

Dílo bylo vytvořeno v letech 1923–4, tedy krátce před vydáním „Surrealistického manifestu“ André Bretona, blízkým autorovým spolupracovníkem ve skupině okolo magazínu Littérature. Jedná se tedy bezesporu o jedno ze zásadních děl z počátku světového surrealismu. Exkluzivitu obrazu navíc podtrhuje fakt, že prvním majitelem obrazu byl francouzský básník Joë Bousquet (1897–1950), velký sběratel a osobní přítel mnoha avangardních velikánů. Dílo bylo umístěno nad Bousquetovou postelí v Carcassonne. Dílo bylo mnohokrát vystavováno, naposledy na výstavě Maxe Ernsta ve Stockholmu v roce 2009.

Jiří Kars - „Portrét malíře Utrilla“
olej na plátně, 1926, 65 x 24 cm

Obraz představuje mimořádně reprezentativní portrétní malbu světového významu zachycující Karsova pařížského přítele a kolegu z významné umělecké kolonie École de Paris, legendárního malíře Maurice Utrilla. Obraz byl mnohokrát vystavován po celém světě a široce reprodukován v souvislosti s prezentací díla Jiřího Karse i Maurice Utrilla.