Podpořené projekty
Napomáháme realizací výstav a publikací týkajicích se českého moderního a současného umění. Chcete se k nám přidat?

Nadace The Pudil Family Foundation podporuje inovativní a profesionální výstavní projekty zobrazující české moderní a současné umění v kontextu vývoje světového umění. 

Naše granty a partneři jsou hlavním smyslem naší práce. Snažíme se být maximálně efektivní při spolupráci s našimi partnery tak, abychom dosáhli společného cíle.

Máte zajímavý projekt? Neváhejte nám napsat!

Náš závazek k budoucím i současným partnerům je následující:

Respekt

V komunikaci s námi budete vždy přijímáni s respektem a upřímností. Vaše autorská práva v navrhovaných projektech budeme respektovat, včetně zachování mlčenlivosti.

Profesionalita

Pokud se rozhodneme Váš projekt podpořit, budeme ke spolupráci přistupovat s maximální profesionalitou, kterou očekáváme, že přirozeně poskytujete projektu i Vy.

Komunikace

Budete vždy vědět, kdy bude o Vaší žádosti definitivně rozhodnuto. 

Zpětná vazba

Budete mít příležitost dát nám zpětnou vazbu na kvalitu spolupráce s námi. Použijeme ji ke zlepšení naší práce. 

Spolupráce

Budeme o Vaší žádosti o podporu přemýšlet i v kontextu jiných forem spolupráce, než je Vámi uvažováno, s využitím našich informací o jiných obdobných projektech a znalostí programu jiných institucí.

Dlouhodobě podpořené projekty

Kunsthalle Praha

Edice „České umění“

Partner Národní galerie v Praze

Výstava „Vanity Fair. Diplomanti AVU 2016“
Národní galerie v Praze

Další podpořené projekty

Níže jsou prezentovány některé z projektů, které aktuálně podporujeme.

Unikátní objekt Františka Skály „Prastánek“  Národní galerie v Praze

Kulturní program „Anežka LIVE!“  Národní galerie v Praze

Výstava „František Skála. Jízdárna“
Národní galerie v Praze

Výstava „Magdalena Jetelová. Dotek doby“
Národní galerie v Praze

Konec expozice „Umění 19. století od klasicismu k romantismu“   Národní galerie v Praze

Výstava
„Zákon cesty“
Národní galerie v Praze

Výstava „Očím skryté“
Národní galerie v Praze

Výstava „Charta Story. Příběh Charty 77“
Národní galerie v Praze

Výstava 
„Brian Eno, Loď, účinkuje Jan Nálevka“
Národní galerie v Praze

Kompletní online databáze díla Petra Brandla

Výstava „Introducing Pavla Dundálková“
Národní galerie v Praze

Výstava 
„Keiiči Tahara: Fotosyntéza 1978‒1980“ Národní galerie v Praze

„Smyslové procházky“ v Anežském klášteře
Národní galerie v Praze

Zápůjčka Toyen a Štyrského
„Ozvěny velkorysosti“
Národní galerie v Praze

Výstava „Otisky vědění. Řeč keramiky“
Národní galerie v Praze

Výstava „Poetry Passage #5: L'esprit des poètes officiels et crochus“
Národní galerie v Praze