Podpořené projekty
Napomáháme realizaci výstav a publikací týkajících se českého moderního a současného umění. Chcete se k nám přidat?

Nadace The Pudil Family Foundation podporuje inovativní a profesionální výstavní projekty zobrazující české moderní a současné umění v kontextu vývoje světového umění. 

Naše granty a partneři jsou hlavním smyslem naší práce. Snažíme se být maximálně efektivní při spolupráci s našimi partnery tak, abychom dosáhli společného cíle.

Máte zajímavý projekt? Neváhejte nám napsat!

Náš závazek k budoucím i současným partnerům je následující:

Respekt

V komunikaci s námi budete vždy přijímáni s respektem a upřímností. Vaše autorská práva v navrhovaných projektech budeme respektovat, včetně zachování mlčenlivosti.

Profesionalita

Pokud se rozhodneme Váš projekt podpořit, budeme ke spolupráci přistupovat s maximální profesionalitou, kterou očekáváme, že přirozeně poskytujete projektu i Vy.

Komunikace

Budete vždy vědět, kdy bude o Vaší žádosti definitivně rozhodnuto. 

Zpětná vazba

Budete mít příležitost dát nám zpětnou vazbu na kvalitu spolupráce s námi. Použijeme ji ke zlepšení naší práce. 

Spolupráce

Budeme o Vaší žádosti o podporu přemýšlet i v kontextu jiných forem spolupráce, než je Vámi uvažováno, s využitím našich informací o jiných obdobných projektech a znalostí programu jiných institucí.

Dlouhodobě podpořené projekty

Kunsthalle Praha

Edice „České umění“

Partner Národní galerie v Praze

Výstava „New Wave. Diplomanti AVU 2017“

Další podpořené projekty

Níže jsou prezentovány některé z projektů, které aktuálně podporujeme.

Výstava „Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne“   Národní galerie v Praze

 „Autumn Opening“  Národní galerie v Praze

Edukativní program „Rodičem v mediálním věku“
Fotograf Festival

Výstava „Magdalena Jetelová. Dotek doby“
Národní galerie v Praze

Zápůjčka Toyen a Štyrského
„Ozvěny velkorysosti“
Národní galerie v Praze

Výstava
„Zákon cesty“
Národní galerie v Praze

Výstava „Charta Story. Příběh Charty 77“
Národní galerie v Praze

Kompletní online databáze díla Petra Brandla

Výstava „Muž s hořící hřívou. Emil Filla a surrealismus 1931–1939“ Museum Kampa

„Vlaky kultury"  Národní galerie v Praze - Státní umělecké sbírky Drážďany

Výstava „Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský"  Národní galerie v Praze

„Smyslové procházky“ v Anežském klášteře
Národní galerie v Praze

Promítání filmu Aj Wej-Wej: „Human Flow“ Národní galerie v Praze

Výstava „Očím na odiv“ Národní galerie v Praze

Výstava „Loučení s Asií“ Národní galerie v Praze

„Grand Opening 2018“ Národní galerie v Praze