Napomáháme
porozumění a šíření hodnot
českého i světového
moderního a současného
umění
.

Dopis zakladatelů

Je kolem nás spousta problémů a věcí, které potřebují rychlou pomoc a řešení. Není v silách nikoho zabývat se mnoha problémy najednou. Naše rodinná nadace se rozhodla zaměřit svoji pozornost na české výtvarné umění, napřeli jsme naši energii, zkušenosti a finanční podporu tímto směrem.

Umění je součástí naší kultury, učí nás pohledem do děl umělců vytvořených v minulosti chápat události minulé, naše kořeny, hodnoty, bolesti, strachy, radosti a vášně předchozích generací a vnímáním děl současných umělců vidíme různá zrcadla současné společnosti i sebe sama. České výtvarné umění je oblastí s minimální podporou státu, korporací a jednotlivců.

I proto jsme se rozhodli pomáhat tam, kde jiní nepomáhají. Ideu založit v Praze muzeum umění máme již několik let. Ta se stala skutečnou až s možností koupě domu na pražském Klárově. Brzy jsme si uvědomili, že budova má potenciál stát se unikátním výstavním prostorem pro přední české muzeum umění.  Nechceme vytvořit pomník pro naši sbírku, ale kulturní instituci, která bude otevřená všem, kteří hledají inspiraci ve výtvarném umění. Naše muzeum chce být platformou pro lidi,  které zajímá dialog o umění. Bude místem, kde se rádi scházejí lidé všech generací hledající inteligentní formu odpočinku, vzdělání a inspiraci. Postupně budujeme mezinárodní kurátorský tým a profesionální management, který začne zprostředkovávat českým i zahraničním návštěvníkům Prahy zážitek ze speciálních výstav z období české i mezinárodní moderny 20. století, ale i vybrané výstavy současného umění. Naší snahou bude představit kvalitní výstavy s vysokým inovativním konceptem.

Dali jsme projektu název Kunsthalle Praha. Chtěli jsme spojením ustáleného německého označení pro muzeum umění a originálního názvu naší metropole vytvořit název, který akcentuje interferenci české, německé a židovské kultury po polovinu 20. století v naší zemi. Interferenci, která byla tvůrčím podhoubím pro českou modernu.

Založili jsme Kunsthalle Praha jako nadační fond, neziskovou organizaci s cílem naplnit naši vizi. Celý projekt není závislý na veřejných prostředcích, je primárně financován naší rodinnou nadací a z darů přátel Kunsthalle Praha. Budeme moc rádi, když projekt osloví i Vás a spojíte s námi síly. Potřebujeme nadšené a profesionální zaměstnance, expertní pomoc v mnoha oblastech, vítáme spolupráci s dalšími domácími zahraničními i kulturními institucemi, galeriemi či soukromými sběrateli.

Věříme, že naše úsilí má smysl. 

Petr Pudil a Pavlína Pudil

Vedení nadace

Pavlína Pudil
zakladatelka a předsedkyně správní rady

​Spoluvytváří a schvaluje strategii Nadace, schvaluje granty, vyjadřuje se ke klíčovým otázkám rozvoje Nadace a schvaluje všeobecné směřování Nadace a jejích aktivit.

Petr Pudil
zakladatel a člen správní rady  

Spoluvytváří a schvaluje strategii Nadace, schvaluje granty, vyjadřuje se ke klíčovým otázkám rozvoje Nadace a schvaluje všeobecné směřování Nadace a jejích aktivit.

Radomír Johanna
člen správní rady                               

Spoluvytváří strategické směřování Nadace, je zodpovědný za korporátní a právní otázky rozvoje Nadace a jejích aktivit.

Ivana Goossen
CEO                                          

Řídí veškeré aktivity Nadace a Kunsthalle Praha.

Právnické osoby a finanční informace

The Pudil Family Foundation

Nadace The Pudil Family Foundation byla v roce 2014 založena manžely Pudilovými. Jejím cílem je podporovat inovativní a profesionální výstavní projekty zobrazující české moderní a současné umění v kontextu vývoje světového umění a další projekty v oblasti českého výtvarného umění.