Anežský klášter můžeme nyní zkoumat všemi smysly

Mladý skladatel Ian Mikyska připravil výjimečnou smyslovou procházku Klášterem sv. Anežky České. Na průzkum se můžeme vydat s pomocí speciálního knižního průvodce, který je k dostání na pokladnách Národní galerie v Praze. Díky mapám a notovým záznamům můžeme nahmatat historické i materiální vrstvy budovy, slyšet zvukové pozadí a zaostřit zrak na nejmenší detaily.

Ian Mikyska se věnuje uměleckým formám na hranicích zvuku, například instalacím, textu, performancím a videu. Během tohoto léta vytvořil smyslovou procházku nejen pro Anežský klášter, ale i pro Automatické mlýny v Pardubicích. Obě trasy budeme moci zažít hmatem, sluchem, zrakem i čichem minimálně po dobu jednoho roku.

Smyslové procházky vznikly jako součást kulturního programu Anežka LIVE!, který končí 30. září 2017. Zahrady, interiér kláštera a expozice středověkého umění Národní galerie nám však zůstanou přístupné po celý rok. Projekt vznikl za podpory Nadace The Pudil Family Foundation. 


Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org