Anežský klášter vystaví bohatství středověkých obrazů našim očím na odiv

Náhled do výstavy Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století v Klášteře Sv. Anežky České.
Náhled do výstavy Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století v Klášteře Sv. Anežky České.

Národní galerie v Praze pomocí výstavy Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století předvede bohatě zdobená díla středověkých mistrů. Zatímco předchozí výstava Očím skryté zkoumala podpovrchové kresby, nyní budeme moci obdivovat precizní detaily, které měly zachytit naši pozornost a prohloubit náš estetický prožitek obrazů a soch.

Díla od Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Třeboňského oltáře, Mistra Svatojiřského oltáře či Mistra Litoměřického oltáře nám ukáží nejen jednotlivé typy zdobení, ale i způsoby jejich provedení. Během 14. až 16. století se využívaly rozmanité techniky od zlacení, rytí, vytlačování (tzv. pastiglia) po jednoduché užívání šablon. O jednotlivých metodách se můžeme dozvědět více na specializovaných přednáškách nebo hravou formou výtvarných dílen pro celou rodinu. 

Detail zdobení.
Detail zdobení.

Výstava Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století bude návštěvníkům na odiv od 14. prosince 2017 až do 20. května 2018 v Klášteře sv. Anežky České. Projekt vznikl za podpory Nadace The Pudil Family Foundation.

Náhled do výstavy Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století v Klášteře Sv. Anežky České.
Náhled do výstavy Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století v Klášteře Sv. Anežky České.
Detail zdobení.
Detail zdobení.
Náhled do výstavy Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století v Klášteře Sv. Anežky České.
Náhled do výstavy Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století v Klášteře Sv. Anežky České.

Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org.