Brian Eno sestavil imaginární obraz spojením zvuku a světla

Sedmá kapitola Moving Image Department vybočuje ze svého kurzu představením imaginárního obrazu vytvořeného propojením zvuku a světla. Legenda experimentální hudby Brian Eno představí své nejnovější sólové album s názvem The Ship (2016), které je zároveň vícekanálovou trojrozměrnou zvukovou instalací.

Zvukové prostředí je tvořeno několika starými reprobednami na soklech v tlumeně osvětlené místnosti vytvářející působivou, a přesto intimní atmosféru. Enův „hudební román“ je volnou koláží příběhů inspirovaných zkázou Titaniku, první světovou válkou, větami nahodile vytrženými z e-mailů i autorovými vlastními literárními pokusy.

Na výstavě si dále můžeme prohlédnout sedm kreseb českého umělce Jana Nálevky, který posedle zkoumá možnosti vyplnění kruhu čarami. Výsledkem se stávají velké jednobarevné body, na kterých musíme hledat skrze bílé mřížky vlastní mentální obrazy. 

Výstava Moving Image Department #7: Brian Eno, Loď, účinkuje Jan Nálevka je k vidění a pocítění od 17. 3. do 10. 9. 2017 ve Veletržním paláci v Národní galerii denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00. Tato výstava vznikla za podpory Nadace The Pudil Family Foundation.

Brian Eno - Loď, 2017. Moving Image Department #7. Foto: Diviš
Brian Eno - Loď, 2017. Moving Image Department #7. Foto: Diviš
Brian Eno - Loď, 2017. Moving Image Department #7. Foto: Diviš
Brian Eno - Loď, 2017. Moving Image Department #7. Foto: Diviš
Brian Eno - Loď, 2017. Moving Image Department #7. Foto: Diviš
Brian Eno - Loď, 2017. Moving Image Department #7. Foto: Diviš
Brian Eno. Foto: Shamil Tanna
Brian Eno. Foto: Shamil Tanna
Brian Eno - Loď, 2017. Moving Image Department #7. Foto: Diviš
Brian Eno - Loď, 2017. Moving Image Department #7. Foto: Diviš
Brian Eno - Loď, 2017. Moving Image Department #7. Foto: Diviš
Brian Eno - Loď, 2017. Moving Image Department #7. Foto: Diviš
Brian Eno - Loď, 2017. Moving Image Department #7. Foto: Diviš
Brian Eno - Loď, 2017. Moving Image Department #7. Foto: Diviš

Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org