Kde město končí a galerie začíná

Epos 257 pomocí Retroreflexe zkoumá přechodný stav mezi dvěma světy – institucí a zbytkem města, které se nám otevírá skrze velké okno korza Veletržního paláce. Právě okno zrcadlí městskou ulici jako zdánlivě stejný svět, teprve však vstupem do prostoru můžeme přehodnotit, co doopravdy vidíme.

V korzu se dostáváme do prostředí, které představuje autorovy výpravy městem symbolicky indikované pomocí dopravních značení. Epos 257 pracuje s urbanistickým prostředím, zkoumá veřejný prostor a vytváří dialog s městem. 

Výstava Epos 257. Retroreflexe je k nahlédnutí od 17. 3. do 4. 6. 2017 ve Veletržním paláci v Národní galerii denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00, nebo kdykoliv jindy jako jakákoliv jiná městská výloha. Tato výstava byla podpořena Nadací The Pudil Family Foundation.

Epos 257 - Retroreflexe, 2017 - instalace výstavy, foto Diviš
Epos 257 - Retroreflexe, 2017 - instalace výstavy, foto Diviš
Epos 257 - Retroreflexe, 2017 - instalace výstavy, foto Diviš
Epos 257 - Retroreflexe, 2017 - instalace výstavy, foto Diviš
Epos 257 - Retroreflexe, 2017 - instalace výstavy, foto Divis
Epos 257 - Retroreflexe, 2017 - instalace výstavy, foto Divis
Epos 257 - Seno, 2009
Epos 257 - Seno, 2009
Epos 257
Epos 257
Epos 257 - 50 m2 veřejného prostoru, 2010
Epos 257 - 50 m2 veřejného prostoru, 2010

Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org