Když umění oživí kanceláře

Jak přiblížit oblast umění širší veřejnosti? Způsoby, jak odbourávat bariéry, které mnozí lidé vůči světu umění vnímají, jak oslovit nového diváka a navázat s ním dlouhodobý vztah, hledají dnes kulturní instituce, ale i firmy. 

Jednou z možných cest je vypustit umění za hranice výstavních sálů a prezentovat umělecká díla buď ve veřejném prostoru, nebo obecně v prostoru, kde se lidé často a hojně pohybují. Jelikož většina z nás tráví velkou část dne v práci, nabízí se umisťovat umělecká díla například do kanceláří. Této myšlenky se ujali tvůrci projektu Art in the Lobby.

Art in the Lobby je společným pilotním projektem budovy BLOX, společnosti ENGINE Prague a Nadace The Pudil Family Foundation. Jejich záměr přetvořit prostorné lobby kancelářského komplexu BLOX, sídlo mnoha českých a mezinárodních společností, v místo pro neočekávané setkání s uměním se podařilo zrealizovat a na konci roku 2016 se ve vstupní hale objevila první instalace.

Tématem této instalace je setkání dvou generací českých malířů, otce a syna, Theodora a Jana Pištěkových. Oba malíři jsou v instalaci zastoupeni svými velkoformátovými malbami. Jan Pištěk představil tři obrazy s přírodními jevy ze série Živly a Theodora Pištěka reprezentuje jeho dílo Racek letící do snu. Ústředním motivem tohoto obrazu je Porsche 959, které autor v době, kdy na obraze pracoval, znal pouze jako prototyp ze zahraničních automobilových magazínů. Díky ENGINE Prague, která do instalace zapůjčila reálné Porsche 959, pak mají diváci, především fanoušci závodních aut, možnost vidět jedno z necelých 300 vyrobených Porsche tohoto typu na vlastní oči a představit si, jak se v něm, společně s rackem, prohánějí Theodorem či Janem ztvárněnou krajinou.

Instalace bude ve volně přístupném lobby budovy BLOX na adrese Evropská 2758/11, Praha 6, k vidění do konce léta roku 2017.