Když zavřu okno, neslyším hluk ulice

Čerstvá absolventka Akademie výtvarných umění v Praze Pavla Dundálková připravila v prezidentském salonku Veletržního paláce mnohovrstevnatou instalaci reflektující naši dnešní komplikovanou společenskou a politickou situaci. Skrze instalaci, koláž, keramické objekty a video komentuje současné i minulé tendence unikat do imaginárních světů.

Projekt Introducing Pavla Dundálková: Když zavřu okno, neslyším hluk ulice je k vidění denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00 ve Veletržním paláci od 17. 3. do 11. 9. 2017. Tato výstava vznikla za podpory Nadace The Pudil Family Foundation.

Pavla Dundálková - Když zavřu okno, neslyším hluk ulice
Pavla Dundálková - Když zavřu okno, neslyším hluk ulice
Pavla Dundálková - Když zavřu okno, neslyším hluk ulice, 2017
Pavla Dundálková - Když zavřu okno, neslyším hluk ulice, 2017
Pavla Dundálková - Uzavření formy, 2015
Pavla Dundálková - Uzavření formy, 2015
Pavla Dundálková - Navzdory každodenní zkušenosti, 2013
Pavla Dundálková - Navzdory každodenní zkušenosti, 2013
Pavla Dundálková - Něco se stalo, 2015
Pavla Dundálková - Něco se stalo, 2015
Pavla Dundálková - Stolování
Pavla Dundálková - Stolování
Pavla Dundálková - To nechceš, 2016
Pavla Dundálková - To nechceš, 2016
Pavla Dundálková - Bojíte se tmy?, 2015
Pavla Dundálková - Bojíte se tmy?, 2015

Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org