Koudelka do Národní galerie přivedl destrukci

Josef Koudelka, Izrael-Palestina-Israel-Palestine, 2009 © Josef Koudelka-Magnum Photos
Josef Koudelka, Izrael-Palestina-Israel-Palestine, 2009 © Josef Koudelka-Magnum Photos

Jeden z nejvýznamnějších světových fotografů, Josef Koudelka, vystavil ve Veletržním paláci v Praze svůj cyklus velkoformátových fotografií s názvem De-Creazione, který státu daroval. Cyklus byl vytvořen na podnět Vatikánu, který pro své první zastoupení na Benátském bienále roku 2013 oslovil umělce ke ztvárnění tří základních témat knihy Genesis: stvoření, destrukce a znovu-stvoření.
 

Josef Koudelka, Německo-Germany, 1997 © Josef Koudelka-Magnum Photos
Josef Koudelka, Německo-Germany, 1997 © Josef Koudelka-Magnum Photos

Koudelka se tak přirozeně zaměřil na téma nenávratného zásahu člověka do přírody, kterému se věnuje už třicet let. Fotograf zkoumal tři zdroje destrukce: vliv času na lidskou historii a životní prostředí, válečné konflikty a střet přírody s industriálním světem. Výsledným dílem se stalo osmnáct velkoformátových fotografií - devět horizontálních panoramat a tři vertikální triptychy.

Koudelkův cyklus De-Creazione najdete v Malé dvoraně Veletržního paláce až do 23. září 2018 denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Projekt vznikl za podpory Nadace The Pudil Family Foundation.


Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org