Líbí se vám Schikanederova "Ulice v zimě" na této známce? Zjistěte o tom víc!

Česká Pošta, Rytec Václav Fajt
Česká Pošta, Rytec Václav Fajt

Ztvárnit umělecká díla na známkách je velice originální a ušlechtilý počin České pošty, za kterým se nicméně skrývá mnoho úsilí. 

Nejprve bylo důležité, aby tým odborníků shromáždil díla nejvyšší kvality a kunsthistorického významu. Druhým neméně důležitým krokem bylo samotné vybrání vhodného obrazu. Právě Schikanederova Ulice v zimě zaujala a očarovala svou podmanivou atmosférou i vedení Poštovního muzea v Praze.

V tomto případě se jedná o nezaměnitelný příklad Schikanederovy tvorby první dekády 20. století obsahující dva typické náměty ­ světlo lucerny symbolizující vnitřní a vnější sféru života a osamělou postavu vyjadřující autorovu osobní náklonost k Praze.

Rytina samotné známky byla vyhotovena rytcem Václavem Fajtem a následně vytisknuta o rozměrech 40x50 mm pětibarevným ocelotiskem z plochých desek v listech po 4 kusech s nominální hodnotou 25 Kč.

O úspěšnosti tohoto projektu svědčí i fakt, že tato známka byla vyhlášena mezi třemi nejhezčími známkami roku 2014. Známka vyšla 5.11.2014 pod katalogovým číslem 824 a je nadále k mání na prodejnách České pošty a jejím e­shopu. 


Jakub Schikaneder 

(1. 3. 1855 Praha ­ 15. 11. 1924 Praha)

Schikanederův obraz "Ulice v Zimě",
který inspiroval návrh poštovní známky, dnes najdete ve sbírce nadace The Pudil Family Foundation.

Malíř patřící k výtvarné generaci Národního divadla v Praze. Profesor uměleckoprůmyslové školy v Praze. Studoval na pražské Akademii výtvarného umění v letech 1870­1878 (J. M. Trakwald, J. Sweerts a A. Lhota). Pak odešel za E. K. Liškou do Mnichova, kde společně studovali u Seitze. V Mnichově na něj měl vliv Gabriel Max svou sentimentalitou.

Brzy ale nastoupil svou vlastní cestu. Autor do své tvorby transformoval svůj osud a svoje životní zklamání, které přetavil do témat lidské bídy, chudoby a neštěstí a vtiskl jim výrazný sociálně kritický tón. Svými malbami se zařadil do proudu kladoucího nad žánrové efekty vážnou náladovost a postupně budovanou malířskou charakteristiku postavy v prostředí.

Po roce 1880 vyvrcholila linie umělcova díla spjatá s naturalismem a sociální aktualitou ve velkém obraze "Vražda v domě". Později vyzkoušel také čistou krajinomalbu, zabýval se jemnými světelně barevnými přechody.

Dekorativní kvality jeho obrazů vedly k jejich uplatnění v českých interiérech na Světových výstavách 1900 a 1904. V Schikanederově zralé tvorbě od konce století se do popředí dostává malba městské, obvykle noční krajiny, ale také interiérů. Malíř v nich zachoval a rozvíjel protiklady souznění a cizoty lidské postavy ve světě, ve škále melancholických nálad. Tlumené světelněbarevné přechody a stavy obohacoval využitím více světelných zdrojů a kombinací přírodního a umělého světla. Jedná se především o pražské motivy. V pozdním díle se malíř často vracel k nábřežním a pobřežním scenériím. Patřil k nejzajímavějším zjevům svých vrstevníků, tj. umělců v proudu směřujícím k umění přelomu století v Čechách. V mládí byl činný zejména jako časopisecký ilustrátor.

Své první zkušenosti s dekorativní malbou získal při práci pro Národní divadlo. Společně s E. K. Liškou byl tvůrcem vlysové výplně do královské lóže, které měly zobrazit tři období dějin zemí českých, a to dobu Přemyslovců, Lucemburků a Habsburků. Schikaneder práci komponoval a Liška provedl barevně. Výzdoba byla při požáru Národního divadla zničena a nahrazena dílem Brožíkovým.  

Podnikal studijní cesty do většiny uměleckých středisek a dalších míst Evropy, a to i potom, co se v Praze v roce 1885 usadil. Cestoval např. po Německu, Francii, Anglii, Holandsku, Skotsku, Švýcarsku a Itálii. V roce 1894 se stal řádným profesorem na UMPRUM. 

Ulice v Zimě, Jakub Schikaneder (1855 -  ­1924)
Ulice v Zimě, Jakub Schikaneder (1855 -  ­1924)

Literatura: 

  • Kolektiv autorů: Nová Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia Praha 1995
  • Tomáš Vlček: Jakub Schikaneder, Odeon 1985 

The Pudil Family Foundation

Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org.