Muž s hořící hřívou si zapůjčil surrealistická díla

Emil Filla – Tři Grácie, 1937, olej na plátně, 140 x 114 cm
Emil Filla – Tři Grácie, 1937, olej na plátně, 140 x 114 cm 

Nadace The Pudil Family Foundation zapůjčila na výstavu Muž s hořící hřívou. Emil Filla a surrealismus 1931–1939 v Museu Kampa tři díla ze svých sbírek – Fillovy Tři Grácie, Toyenin Sen, a Janouškovo Listem počata – končí láska pobřeží. Výstava zkoumá přechod českého malíře Emila Filly z čistého kubismu k organickým tvarům, na kterém se odráží i vývoj surrealismu v Čechách během třicátých let minulého století.

Začátkem 30. let 20. století Emil Filla oslavil své 50. narozeniny retrospektivní výstavou v galerii Mánes.  V době, kdy se tolik kladl důraz na originalitu, byl Filla mnohokrát kritizován, že svojí tvorbou pouze imituje zakladatele kubismu Pabla Picassa. Filla si Picassův styl osvojil, ale zároveň na jeho tvorbu neustále reagoval a svými obrazy s ním diskutoval. Přestože často nenacházel u širší veřejnosti pochopení, byl jedním z nejdůležitějších hybatelů moderního umění v Čechách.

Přestože byl Emil Filla ve většině případů věrný kubismu, snažil se podporovat mladé umělce ubírající se zcela jinými cestami. Byl to právě on, který obhájil ve Spolku výtvarných umělců Mánes podporu pro Skupinu surrealistů v ČSR. Filla obdivoval tento nový umělecký směr přivezený z Francie autory jako Toyen, Jindřich Štyrský či básník Vítězslav Nezval, neboť surrealismus vnímal jako cestu k uvolnění představivosti.

Nejenže se mladí umělci v Praze často s Fillou potkávali, ale zároveň byl i surrealismus a poetismus v tomto období „ve vzduchu“.  Filla tak zpracovával podobné náměty, byť ve svém osobitém kubistickém stylu. Kurátor výstavy, Karel Srp, divákům poskytl možnost díla porovnat v tematických okruzích. Motivem spojujícím všechny tři obrazy – Fillovy Tři Grácie, Toyenin Sen, a Janouškův Listem počata – končí láska pobřeží – se tak stala lidská figura. Tato díla zapůjčená ze sbírky Nadace The Pudil Family Foundation i mnohá další můžete vidět v Museu Kampa až do 11. února 2018.

Toyen – Sen, 1937, olej na plátně, 81 x 100 cm
Toyen – Sen, 1937, olej na plátně, 81 x 100 cm
František Janoušek – Listem počata – končí láska pobřeží, 1936-1942, olej na plátně, 97 x 146 cm
František Janoušek – Listem počata – končí láska pobřeží, 1936-1942, olej na plátně, 97 x 146 cm

Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org