Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Třetí mysl. Jiří Kovanda a (ne)možnost spolupráce

Výsledkem sblížení dvou lidských myslí vždy nevyhnutelně je vznik třetí, neviditelné, nehmatatelné síly, kterou bychom mohli přirovnat ke „třetí mysli”.

William Burroughs a Brion Gysin, Třetí mysl (1965)

Jiří Kovanda + Fernanda Gomes. Foto: Jiří Thýn
Jiří Kovanda + Fernanda Gomes. Foto: Jiří Thýn

Národní galerie v Praze ve svém podzimním výstavním programu uspořádala výstavu ke 40. výročí umělecké tvorby Jiřího Kovandy (1953). Výstava Třetí mysl. Jiří Kovanda a (ne)možnost spolupráce se věnuje kolaborativním aspektům v umělcově celoživotní tvorbě. Ve spolupráci a dialogu s jemu blízkými umělci vznikla díla, koláže, instalace, sochy či performance, v nichž se rozplývají hranice mezi každodenním životem a uměním. 

Jiří Kovanda + Edith Jeřábková - Bez názvu. Foto: Jiří Thýn
Jiří Kovanda + Edith Jeřábková - Bez názvu. Foto: Jiří Thýn
Jiří Kovanda + Jiří David. Foto: Jiří Thýn
Jiří Kovanda + Jiří David. Foto: Jiří Thýn
Jiří Kovanda + Eva Koťátková. Foto: Jiří Thýn
Jiří Kovanda + Eva Koťátková. Foto: Jiří Thýn
Jiří Kovanda. Foto: Jiří Thýn
Jiří Kovanda. Foto: Jiří Thýn

Spolupráce je v umělecké tvorbě Jiřího Kovandy zásadním prvkem jeho metodologického přístupu. Výsledky činnosti umělce společně s jeho kolegy a s publikem jsou v galerii prezentovány jako umění, které ovšem v mnoha ohledech připomíná hru. Hravým je i způsob, jakým vstoupíme a vystoupíme z výstavy. Setkáme se se dvěma labyrinty, z nichž první odkazuje na výstavu Jiřího Kovandy ve Vídni a druhý návštěvníky seznamuje se staršími pracemi umělce.

Výstava Třetí mysl. Jiří Kovanda a (ne)možnost spolupráce si vypůjčuje název z teorie Williama Burroughse a Briona Gysina, kteří uvádějí, že zapojením dvou lidských myslí vzniká mysl třetí.  

Jiří Kovanda + Nina Beier. Foto: Jiří Thýn
Jiří Kovanda + Nina Beier. Foto: Jiří Thýn

Jiří Kovanda patří k nejvýznamnějším současným českým umělcům s nezaměnitelným uměleckým rukopisem. Mezinárodní věhlas získal především díky svým akcím a intervencím do veřejného prostoru ze 70. a 80. let minulého století. Pro dílo Jiřího Kovandy je typická subtilnost, lehkost a anti-monumentalita, pohybující se na hranici viditelnosti. Jeho díla měla mimořádný význam v procesu znovuzačleňování umění bývalého východního bloku do kontextu evropské a světové umělecké tvorby.

Foto: Jiří Thýn
Foto: Jiří Thýn
Foto: Jiří Thýn
Foto: Jiří Thýn
Foto: Jiří Thýn
Foto: Jiří Thýn

Výstava Třetí mysl. Jiří Kovanda a (ne)možnost spolupráce je k vidění v Národní galerii v Praze v budově Veletržního paláce od 5. října 2016 do 15. ledna 2017. Bohatý doprovodný program si můžete prohlédnout zde. Kurátorem výstavy je Adam Budak. 


Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org