Nadace The Pudil Family Foundation podpořila výstavu Vanity Fair. Diplomanti AVU 2016

Výstava Vanity Fair. Diplomanti AVU 2016 představuje tvorbu čerstvých absolventů Akademie výtvarných umění v Praze. Každoročně AVU absolvuje kolem čtyřiceti umělců z osmnácti různých ateliérů. Široké spektrum jejich uměleckých projevů a přístupů na této výstavě spojuje snaha o co nejlepší a nejzajímavější výsledek. Ambice každého z vystavujících umělců je vytvořit zásadní dílo, které zakončí období studií, ale také otevře novou etapu, a to nejen uměleckou ale i lidskou. 

AVU i Národní galerie v Praze byly založeny na konci 18. století Společností vlasteneckých přátel umění. Vzájemná spolupráce je tak logickým vyústěním společné historie i skutečnosti, že ve stálých sbírkách Národní galerie nalézáme množství děl absolventů AVU. Výstava prezentuje díla umělců, kteří by se mohli a měli v následujících letech výrazně projevit a prosadit nejen na domácí, ale i na zahraniční výtvarné scéně. Nadace The Pudil Family Foundation měla tu čest výstavu těchto mladých talentů podpořit.

Výstava Vanity Fair. Diplomanti 2016 je otevřena denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00 ve Veletržním paláci v Praze od 24. 6. 2016 do 7. 8. 2016.


Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org