Nejnovější technologie odhalily tajemství maleb starých mistrů

Našim zrakům běžně ukrytá podkresba je jedna z počátečních fází obrazu a přináší tak svědectví o proměnách kompozice a detailů, uměleckých kvalitách svých tvůrců a středověkých dílenských zvyklostech. Výstava Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze odhaluje neviditelné vlastnosti vzácných maleb díky nejmodernějším technologiím snímajícím obraz v infračerveném spektru.

Na výstavě nahlédneme pod povrch deskových maleb od nejstarších památek z dílen Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika, Mistra Třeboňského oltáře a Mistra Rajhradského oltáře až po obrazy z pozdně gotických dílen Mistra Svatojiřského oltáře, Mistra Litoměřického oltáře či Monogramisty IW. Na výstavě můžeme zároveň porovnat skrytou podkresbu s finálním obrazem.

Mistr Theodorik - Sv. Matouš Evangelista
Mistr Theodorik - Sv. Matouš Evangelista
Mistr Theodorik - Sv. Matouš Evangelista (podkresba)
Mistr Theodorik - Sv. Matouš Evangelista (podkresba)

Výstava Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze bude k vidění od 24. 2. 2017 do 17. 9. 2017 v Klášteře sv. Anežky České denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00. Tato výstava vznikla za podpory Nadace The Pudil Family Foundation.

Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější trojicí - detail
Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější trojicí - detail
Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější trojicí - detail (podkresba)
Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější trojicí - detail (podkresba)

Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org