Omluva Artyčok.tv nadaci The Pudil Family Foundation

Artyčok.TV, z.s. se omlouvá nadaci The Pudil Family Foundation za hodnotový soud vyslovený v textu Privatizační umělec Pudil, že by nadace mohla sloužit jako prostředek k praní peněz či daňovým únikům. Není nám známo, že by peníze, kterými nadace disponuje, pocházely z trestněprávní činnosti nebo že by se nadace či osoby s ní přímo spojené dopouštěly majetkové trestné činnosti. Za případně vzniklou újmu se nadaci omlouváme.
Zmíněný text byl zveřejněn jako součást připravovaného cyklu, který se věnuje fungování trhu s uměním z globální perspektivy, problematice soukromých nadací, fenoménu artwashingu, protestním iniciativám, které se staví proti financování uměleckých institucí z peněz těžařských nebo farmaceutických společností. Tato témata společně s ekologickou a environmentální problematikou v současnosti významně rezonují nejen na poli současného umění. Naším primárním cílem tak nebylo osočování nadace The Pudil Family Foundation, ale otevření širší diskuse nad zmíněnými tématy, které se v určitých aspektech dotýkají fungování této nadace. Právní zástupci nadace nás vyzvali k nápravě situace a odstranění článku a spolek Artyčok.TV zároveň vyzval představitele nadace The Pudil Family Foundation k reakci na vznesená témata. O dalším vývoji v této věci budeme informovat.

Omluva byla publikována 23.5.2019.