Svět mistra Petra Brandla online

K 350. výročí narození nejvýznamnějšího českého barokního umělce Petra Brandla připravila Národní galerie kompletní online databázi jeho díla a dvě rozsáhlé publikace. V databázi můžeme najít Brandlův životopis, veškeré dochované archivní dokumenty a bibliografii. Součástí katalogu děl jsou informace o provenienci, technické údaje, rentgenové snímky a restaurátorské zprávy.

Společně s online databází byla také posmrtně vydána rozsáhlá dvousvazková monografie od největšího znalce Brandlova díla profesora Jaromíra Neumanna († 2001). První část mapuje malířův život, techniku jeho malby či Brandlovy současníky, následovníky a žáky. Druhá část představuje rozsáhlý katalog děl připsaných Brandlovi, i těch, které mu byly Neumannem připsány mylně.

Další publikace s názvem Život a dílo v archivních pramenech a starší odborné literatuře nám dává nahlédnout do každodenního života Petra Brandla skrze veškeré dochované archivní dokumenty, včetně dokladů o sporech s malířským cechem, i s jeho manželkou Helenou, nebo stížnosti jeho věřitelů.

Online databázi naleznete na stránce www.petrbrandl.eu. Tento projekt vznikl za podpory Nadace The Pudil Family Foundation.

Petr Brandl - Vlastní podobizna s gestem počítání na prstech, 1725
Petr Brandl - Vlastní podobizna s gestem počítání na prstech, 1725
Petr Brandl - Vlastní podobizna zv. lobkovická, kolem 1697
Petr Brandl - Vlastní podobizna zv. lobkovická, kolem 1697
Petr Brandl - Simeon s Ježíškem, kolem 1730, olej na plátně, 78 x 60 cm
Petr Brandl - Simeon s Ježíškem, kolem 1730, olej na plátně, 78 x 60 cm

Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org