Tři obrazy ze stálé sbírky Nadace The Pudil Family Foundation vycestovaly do Alšovy jihočeské galerie

Jindřich Štyrský - Kořeny
Jindřich Štyrský - Kořeny

Alšova jihočeská galerie otevřela hlavní výstavu sezóny – výstavu surrealistického umění nazvanou podle slavného výroku André Bretona „Krása bude křečovitá / Surrealismus v Československu 1933–1939. Výstavu připravili kurátoři Karel Srp, Lenka Bydžovská a Antonín Dufek a přináší do galerie na Hluboké nové zpracování vývoje surrealismu v meziválečném Československu v jeho vrcholném období let 1933 až 1939. Zaměřuje se na činnost Skupiny surrealistů v ČSR, k níž patřily osobnosti jako Jindřich Štyrský, Toyen, Karel Teige nebo Vítězslav Nezval, i na autory, kteří se surrealismem ve své práci zabývali, avšak členy této skupiny nebyli. Výstava představí surrealismus jako komplexní umělecký fenomén, který zasáhl nejen do výtvarného umění, ale i do fotografie, literatury, filmu a scénografie.

Nadace The Pudil Family Foundation přispěla zápůjčkou obrazů Jindřicha Štyrského (Kořeny, Všudypřítomné oko) Toyen (Sen) ze své sbírky.

Hlavní část výstavy, Surrealismus v Československu 1933–1939, bude k vidění na zámku Hluboká nad Vltavou od 15. května do 2. října 2016.
Druhá část, Pařížští surrealisté a český surrealismus, bude vystavena ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích od 30. června do 2. října 2016.

Jindřich Štyrský - Všudypřítomné oko
Jindřich Štyrský - Všudypřítomné oko
Toyen - Sen
Toyen - Sen

Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org