Výstava umění, kuriozit a pokladů oživí zapomenutého panovníka

Francesco Terzio, Portrét arcivévody Ferdinanda II., 1556-1557
Francesco Terzio, Portrét arcivévody Ferdinanda II., 1556-1557

Národní galerie v Praze převypráví příběh Arcivévody Ferdinanda II. Habsburského. Renesančního vladaře a mecenáše mezi Prahou a Innsbruckem skrze jeho bohatou sbírku umění, kuriozit, drahých kovů či mučicích nástrojů. Ferdinand strávil v českých zemích dvacet let, během kterých nechal přestavět Pražský hrad a vybudovat renesanční letohrádek Hvězda. Arcivévoda byl prvním zakladatelem moderního muzea na zámku Ambras, odkud do Prahy výstava putuje, a svými četnými zájmy inspiroval i svého synovce, císaře Rudolfa II.

Výstava představí více než tři sta exponátů, přičemž většinu z nich uvidíme v Česku úplně poprvé. Výstavní prostor zahrnuje tzv. „Studiolo“, kde může celá rodina přemýšlet a tvořit jako renesanční člověk. Speciální prohlídkový okruh seznámí nejmladší návštěvníky s důležitými částmi sbírek. Výstavu bude doprovázet bohatý program zahrnující komentované prohlídky, vycházky do letohrádku Hvězda i tvůrčí dílny.

Výstavu Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem naleznete ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie v Praze až do 25. února 2018. Projekt vznikl za podpory Nadace The Pudil Family Foundation.

Obraz ze sbírky arcivévody Ferdinanda, Magdalena Gonsalvo, dívka z rodiny postižené nadměrným ochlupením, kol. 1580
Obraz ze sbírky arcivévody Ferdinanda, Magdalena Gonsalvo, dívka z rodiny postižené nadměrným ochlupením, kol. 1580
Korál ze sbírky přírodnin
Korál ze sbírky přírodnin
Mumrajová maska, zhotoveno v Praze kolem 1557
Mumrajová maska, zhotoveno v Praze kolem 1557

Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org.