Zámek Prčice ožije v červnu výtvarným uměním

Prčické sympozium výtvarného umění P.S. 0

V areálu Zámku Prčice letos proběhne nultý ročník Prčického sympozia výtvarného umění s názvem P.S. 0. Stará ředitelna zámku se promění na ateliéry pěti renomovaných malířů, kteří v nich budou týden tvořit. Coby veřejná galerie pro nová díla se pak v neděli 26. června na měsíc otevře zámecká konírna, zatímco v hlavní budově zámku umělci vystaví svá ateliérová díla. Prčické sympozium P.S. 0 probíhá pod záštitou a za finanční podpory Nadace The Pudil Family Foundation.

Fotografie ze sympozia naleznete na našem Facebooku.

Účastníci   

Václav Bláha (1949), člen skupiny 12/15 – pozdě, ale přece

Stanislav Diviš (1953), zakládající člen skupiny Tvrdohlaví

Jan Pištěk (1961), člen Nového sdružení pražských umělců

Aldin Popaja (1971), člen skupiny Clan

Oldřich Tichý (1959), člen skupiny Most a SVÚ Mánes

Kurátor

Richard Drury (1967), ředitel Uměleckého oddělení GASK

Program P.S. 0

Termín sympozia

 

20. – 26. 6. 2016
Beseda
Veřejná prohlídka ateliérů
 
22. 6. 2016 od 17:00
Vernisáž
Program pro děti 
Koncert kapely Krásné nové stroje
26. 6. 2016 od 15:00 
 
Výstava 28. 6. – 31. 7. 2016,
denně kromě pondělí
12:00 - 18:00

Vize

Sympozium má vizi stát se každoroční platformou pro mezigenerační i mezioborové setkání umělců. Hlavní snahou je také přiblížení současného umění těm, kdo k němu doposud nenašli cestu. Přítomnost mimořádných výtvarníků, renomovaného kurátora a širokého spektra kreativních přístupů povedou ke vzájemnému obohacování všech zúčastněných včetně návštěvníků. Program sympozia bude v budoucnu doplňován i příbuznými obory, například divadlem.

Místo konání:  

Zámek Prčice, K. Burky 1                   
Město Sedlec – Prčice                        
www.zamekprcice.cz                       
Vstupné zdarma.

Produkce sympozia: 

Karina Kubišová
 +420 603 840 784
 k.kubisova@quick.cz

Zámek Prčice, foto: Magdalena Bláhová
Zámek Prčice, foto: Magdalena Bláhová

Historie a název

V předválečných letech 1926–1937, v době působení Ing. Jaroslava Háska, generálního rady Škodových závodů v Plzni, se na zámku v Prčici scházela mimořádná intelektuální společnost. Nechyběli mezi nimi filozof Jan Patočka, sochař František Bílek, malíř Alois Bílek či politik Karel Kramář.

V jejich šlépějích dnes jde další generace především výtvarných umělců, kteří se na zámku také každoročně scházejí k debatám o umění. Rozhodli se proto založit tradici sympozia a navázat tak na kulturní tradici místa. Název P.S. 0 odkazuje kromě názvu akce i na vzkaz či dodatek. Číslo za zkratkou pak značí ročník.

Z tisku

Rozhovor v pořadu Mozaika na Čro Vltava s Václavem Bláhou, od 40:15 zde.
Článek Michala Gibody na internetovém deníku Neviditelný pes zde.
Článek v Sedlčanském kurýru zde.

Partneři sympozia

Nadace The Pudil Family Foundation 
Zámek Prčice

Galerie Středočeského kraje GASK
Město Sedlec – Prčice

Hásek, spol. s r.o.
Farma Prčice, spol. s r.o.

Rodinné vinařství Mikulov
Víno Marcinčák

 

 

Zúčastnění umělci

Václav Bláha

Václav Bláha (*1949) ukončil v roce 1974 Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval v ateliéru monumentální malby pod vedením prof. Arnošta Paderlíka. Od počátku své tvorby se věnoval především figurální malbě. Je zakládajícím členem volného seskupení „12/15 Pozdě, ale přece“ a do roku 2013 byl členem SVU Mánes. Věnuje se především malbě a také monumentálním instalacím. Malba je založená na gestu, struktuře a barvě. Svůj malířský rukopis přizpůsobuje tématu obrazu. Jednotlivé obrazy sestavuje do cyklů, jako jsou Záznamy, Vzkazy, Příběhy atd. Klade důraz na energii malby a sdělení obsahu díla. Pomocí klasických i netradičních materiálů, jako je např. popel, překrývá různé významové vrstvy a se sarkastickou nadsázkou promítá do svých obrazů ubíhající čas a mnohovrstevnatý prostor.

Stanislav Diviš

Stanislav Diviš (*1953) vystudoval v letech 1982–1985  AVU v Praze, kde působil v letech 1994–1996 jako pedagog. Od roku 2003–2010 vedl ateliér malby na UMPRUM v Praze. V roce 2008 byl po habilitačním řízení jmenován docentem. V letech 1984–1987 byl spoluorganizátorem legendárních neoficiálních výstav „Konfrontace“ a dalších výstavních aktivit například „Třicítka“ v Lidovém domě ve Vysočanech, kde vystavovali autoři střední a nově nastupující generace. V roce 1987 se stal zakládajícím členem výtvarné skupiny „Tvrdohlaví“. Těžištěm Divišovy umělecké tvorby je malba a je autorem výtvarných směrů „Vědecký realismus“ a „Dyslektický realismus“. Od roku 2010 je členem výtvarné skupiny „Clan“. Mimo oblast výtvarného umění se věnuje hudbě. V roce 1982 zakládá hudební skupinu „Krásné nové stroje“, která koncertuje dodnes. Působil také ve skupinách „Balek band“ a „Výrobní krása“.

Jan Pištěk

Jan Pištěk (*1961) absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde v letech 1990–1995 působil jako odborný asistent v ateliéru malby prof. Bedřicha Dlouhého. Jeho tvorba se od konce 80. let programově rozvíjela v předem připravených cyklech a prošla několika etapami. Přes charakteristickou znakovost archetypálních symbolů a značek předpovědí počasí, novou geometrii, ke krajině jako základnímu východisku pohledu na svět. Od „Japonských zahrad“ odkazujících k východoasijské estetice až k virtuálním světům a nekonečnému vesmírnému prostoru. Překlenutím rozporu mezi reálným světem a abstrakcí je úkol, který si stanovil již v rané fázi své tvorby. Snaha o spojení těchto polarit je pro jeho tvorbu aktuální i dnes. V zatím poslední sérii obrazů pracuje důsledně s vizuálním účinkem plochy barvy a vnitřním tajemstvím viděného. Asociativnost tvůrčí exprese je tentokrát v prvním plánu a záměrně prostupuje z jednoho díla do druhého. Mimo volné tvorby se věnuje práci pro divadlo a film. 

Aldin Popaja

Aldin Popaja (*1971) studoval na Akademii výtvarných umění v Sarajevu (1990–1995). Po přesídlení do Čech pokračuje ve studiu na VŠUP v Praze (1995–2000). Jako rodák z Bosny byl přímým svědkem války a tragické události poznamenaly jeho tvorbu. Popaja se z počátku se věnuje fotorealistické malbě reflektující válečné zkušenosti. Jeho součastná tvorba ustoupila od ryze realistických tendencí do téměř čisté abstrakce, která se opírá o reálné prvky a opět se vztahuje k vlastní historické a kulturní identitě. Používá symboliku, která je na kamenných středověkých náhrobcích charakteristických pro oblast Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Černé Hory a Srbska. Významná je i Popajova pedagogická činnost, které se věnuje dodnes - mimo jiné působil jako asistent na VŠUP v ateliéru malby Pavla Nešlehy a v ateliéru Stanislava Diviše.

Oldřich Tichý

Oldřich Tichý (*1959) zlínský rodák, absolvoval AVU v Praze v roce 1986. Tento svébytný malíř podstatně formuje profil současné české výtvarné scény. Jeho cesta k nezaměnitelným rysům výtvarného vyjadřování je svým způsobem cestou zpět. Zpět ke školení, zpět k prvotním prožitkům, zpět k prvním uviděním. Před tvorbou Oldřicha Tichého si nutkavě uvědomujeme, že se tu nejedná o pouhé zpodobování předmětů, ale skrze řeč nejobyčejnějších, třeba i odvržených věcí, jde o poukazování k tomu, že svět je nositelem tajemství, nebo ještě spíše, že svět a život jsou tajemstvím neseny. Tichého obrazy vznikající ze stále nového prozkoumávání věcí a prostoru našeho pobytu ve světě, mluví o potřebě nalezení místa-domova a přinášejí vzrušující setkání s krásou a mocí malby.


Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org