Magdalena Jetelová se dotýká naší nejisté doby

Magdalena Jetelová svou unikátní sochařskou, až architektonickou výstavou nazvanou Dotek doby reaguje na prostor Malé dvorany Veletržního paláce a nechává nás zkoumat vztah nejistoty a jistoty, nebezpečí a bezpečí. Lesklá simulace vrstevnic doplněná laserovými paprsky se pomocí zrcadel vpíjí do architektury, která se souběžně stává součástí uměleckého díla.

Ačkoliv máme přístup do první úrovně výstavy zakázán, jakoby tam na nás něco číhalo, v druhé úrovni na mezaninu již můžeme sledovat dramatickou instalaci s bezpečným odstupem. Výstava pak v tomto prostoru pokračuje – sochy s předimenzovanou velikostí, surovostí materiálu a dynamikou, zároveň však citlivé k povaze místa i společenské situaci, posouvají definici sochařství.

Výstava Magdalena Jetelová: Dotek doby probíhá od 17. 3. do 31. 8. 2017 v Malé dvoraně a mezaninu Veletržního paláce v Národní galerii denně mimo pondělí do 10:00 do 18:00. Tato výstava vznikla za podpory Nadace The Pudil Family Foundation.


Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org