The Pudil Family Foundation je partnerem edukativního programu „Rodičem v mediálním věku“

© Fotograf Festival
© Fotograf Festival

Soubor edukativních přednášek „To se mi líbí – Už se mi to nelíbí: Rodičem v mediálním věku“ v rámci Fotograf Festivalu se bude věnovat otázkám týkajícím se výchovy dětí a jejich přítomnosti v digitálním světě. Přednášky mají rodičům pomoci zaktualizovat výchovné principy vzhledem k potřebám našeho mediálního, elektronického a „chytrého“ světa.

Již sedmý ročník Fotograf Festivalu s názvem Eye in the Sky se zabývá problematikou internetu a přechodu od analogového myšlení k digitálnímu. Motiv „nebeského oka“ symbolizuje anonymní moc, která nás ustavičně sleduje v digitálním světě i mimo něj. Program festivalu zahrnuje nejen přednášky, ale i projekce, výstavy a diskuze.

Edukativní program „Rodičem v mediálním věku“ proběhne formou neformálních přednášek 21. října 2017 v Domě uměleckého průmyslu (DUP39) od 13 do 18 hodin. Paralelně s programem se uskuteční workshop výroby animovaného filmu pro děti a k dispozici bude i dětský koutek. 

Prostory DUP39 © Prague.eu
Prostory DUP39 © Prague.eu
Přednáška v rámci Festivalu Fotograf v prostorách DUP39. ©DUP39
Přednáška v rámci Festivalu Fotograf v prostorách DUP39. ©DUP39

Nadace The Pudil Family Foundation je otevřená nezisková organizace zaměřená na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění.

Více informací o nás a o našich projektech najdete na www.pudilfamilyfoundation.org.