edice m

Jedním z pilířů edukativní činnosti Kunsthalle Praha je podpora uměleckohistorického bádání v oblasti středoevropského výtvarného umění 20. století a přiblížení výstupů tohoto bádání širší veřejnosti. Jednou z forem této podpory je vydávání řady uměleckých publikací pod názvem edice m

V rámci edice vznikají monografie zaměřené na život, dílo a odkaz českých a vybraných zahraničních umělců. Cílem této ediční řady je přiblížit a zpřístupnit nejen odborné veřejnosti tvorbu především těch umělců, kteří nejsou v naší knižní produkci dosud adekvátním způsobem zastoupeni.

Autory monografií edice jsou historici umění působící u nás i v zahraničí, se stálými či emeritními vazbami na renomované vědecké instituce. Edice klade důraz na pramenný materiál (ego dokumenty, dobový tisk apod.) a z něj vycházející zasazení umělce do širšího společensko-historického kontextu. Představuje tak čtenáři umělecké osobnosti z nových úhlů pohledu, které vycházejí z rozšířených badatelských možností a návaznou aktualizací informací, které o nich máme.

Prvním titulem z této edice je Chittussi profesora Romana Prahla, víc než třísetstránková publikace o Antonínu Chittussim (1847–1891), který jako jeden z prvních v české krajinomalbě upíral pozornost na městské periferie nebo na industriální krajinu. Monografie v grafickém provedení Studia Najbrt zahrnuje dosud nejrozsáhlejší klasifikaci a interpretaci Chittussiho krajinomaleb. Knihu si můžete zakoupit přímo v e-shopu nakladatelství Academia.

V současné době vznikají pod hlavičkou edice m monografie těchto umělců - Teodor Rotrekl, Grigorij Musatov, Karel Souček, Jan Smetana, Vincenc Beneš, Vojtěch Hynais, Bedřich Dlouhý, Theodor Pištěk a další. Edice vzniká v úzké spolupráci s nakladatelstvím Academia a Galerií KODL.