Podpořené projekty
Napomáháme realizaci výstav a publikací týkajících se českého moderního a současného umění. Chcete se k nám přidat?

Nadace The Pudil Family Foundation podporuje inovativní a profesionální výstavní projekty zobrazující české moderní a současné umění v kontextu vývoje světového umění. 

Naše granty a partneři jsou hlavním smyslem naší práce. Snažíme se být maximálně efektivní při spolupráci s našimi partnery tak, abychom dosáhli společného cíle.

Máte zajímavý projekt? Neváhejte nám napsat!

Náš závazek k budoucím i současným partnerům je následující:

Respekt

V komunikaci s námi budete vždy přijímáni s respektem a upřímností. Vaše autorská práva v navrhovaných projektech budeme respektovat, včetně zachování mlčenlivosti.

Profesionalita

Pokud se rozhodneme Váš projekt podpořit, budeme ke spolupráci přistupovat s maximální profesionalitou, kterou očekáváme, že přirozeně poskytujete projektu i Vy.

Komunikace

Budete vždy vědět, kdy bude o Vaší žádosti definitivně rozhodnuto. 

Zpětná vazba

Budete mít příležitost dát nám zpětnou vazbu na kvalitu spolupráce s námi. Použijeme ji ke zlepšení naší práce. 

Spolupráce

Budeme o Vaší žádosti o podporu přemýšlet i v kontextu jiných forem spolupráce, než je Vámi uvažováno, s využitím našich informací o jiných obdobných projektech a znalostí programu jiných institucí.

Dlouhodobě podpořené projekty

Kunsthalle Praha

Edice „České umění“

Partner Národní galerie v Praze

Výstava „New Wave. Diplomanti AVU 2017“

Další podpořené projekty

Níže jsou prezentovány některé z projektů, které aktuálně podporujeme.

Výstava „Josef Koudelka: De-Creazione“ Národní galerie v Praze

„Kateřina Šedá: UNES-CO“ Mezinárodní bienále architektury 2018 v Benátkách

„Grand Opening 2018“ Národní galerie v Praze

Retrospektivní výstava „František Kupka“ Gran Palais v Paříži

„Smyslové procházky“ v Anežském klášteře
Národní galerie v Praze

Kompletní online databáze díla Petra Brandla

Výstava „Charta Story. Příběh Charty 77“
Národní galerie v Praze

Výstava „Hynek Martinec: Cesta na Island“
Národní galerie v Praze

Zápůjčka Toyen a Štyrského
„Ozvěny velkorysosti“
Národní galerie v Praze

Výstava „Očím na odiv“ Národní galerie v Praze

Výstava „Zbyšek Sion / Obrazy“ Galerie Klatovy / Klenová

Výstava „Konec zlatých časů“ Národní galerie v Praze

Výstava „Jiří Kolář: Úšklebek století“ Národní galerie v Praze

Letní program „Anežka LIVE!“ Národní galerie v Praze

Výstava „Theodor Pištěk: Konec lesa“ Galerie Klatovy / Klenová